Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 51 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

TNĐT