Đảm bảo việc tổ chức Hội nghị trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các yêu cầu đã đặt ra

Đảm bảo việc tổ chức Hội nghị trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các yêu cầu đã đặt ra

Đó là kết luận của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; tổng kết phong trào thi đua yêu nước và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) được tổ chức vào chiều 12-1.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác chuẩn bị, kế hoạch tổ chức trên cơ sở phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị đến thời điểm hiện nay. Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 18-1, tại Trung tâm văn hóa tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã cơ bản hoàn tất. Các cơ quan báo, đài của tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị, tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để kịp thời phản ánh những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các nhân tố mới, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp bổ sung vào một số nội dung: Về công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh, công tác chuẩn bị là một hoạt động rất quan trọng nhằm góp phần cho thành công của Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; tổng kết phong trào thi đua yêu nước và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đảm bảo việc tổ chức hội nghị diễn ra trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Thúy Hằng