Công tác dân vận phải dựa vào dân, vì nhân dân phục vụ

Công tác dân vận phải dựa vào dân, vì nhân dân phục vụ Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đó là nội dung được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra sáng 10-1.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trương ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, một số sở, ngành và địa phương của tỉnh.

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Đối với Thái Nguyên, công tác dân vận trong năm 2017 cũng đạt được nhiều kiết quả đáng ghi nhận. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý là chính quyền các cấp đã tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Với chủ đề công tác 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, nghành, địa phương không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển chung của đất nước. Thủ tướng nêu rõ, công tác dân vận là nhiệm vụ chung, nhưng trước hết các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức phải lăn lộn cùng cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chống nguy cơ rất lớn là bệnh quan liêu. Muốn làm dân vận hiệu quả thì phải dựa vào dân, vì nhân dân phục vụ. “Nếu không chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh

Hồng Tâm