Công tác dân vận là động lực cho sự phát triển

Công tác dân vận là động lực cho sự phát triển

Chiều 10-8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ T.X Phổ Yên để kiểm tra kết quả 2 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 12/7/2016 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020” và Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thời gian qua, công tác dân vận được T.X Phổ Yên triển khai trên tất cả các lĩnh vực, thực sự trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, điểm nhấn là hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở hoạt động có hiệu quả, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Việc triển khai các mô hình dân vận khéo và tăng cường đối thoại đã giúp giải quyết nhiều mâu thuẫn phát sinh, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thu hút các dự án đầu tư. Về quy chế dân chủ ở cơ sở cũng đã tạo chuyển biến tích cực. Ở cấp xã, phường, nhiều nội dung được công khai như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới… góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Các thành viên của Đoàn kiểm tra cơ bản nhất trí và đánh giá cao những kết quả mà T.X Phổ Yên đã báo cáo. Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh thời gian tới thị xã cần rà soát, tập trung thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt của 2 đề án. Là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao với nhiều dự án đầu tư, Phổ Yên cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đủ năng lực; tăng cường nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân để kịp thời giải quyết các điểm nóng ở cơ sở.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các đề án kể trên tại phường Ba Hàng, T.X Phổ Yên.

Nhị Hà