Chọn điểm nhấn và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới

Chọn điểm nhấn và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới

Chiều 14-2, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chủ trì buổi làm việc của Tiểu ban với Thành ủy Sông Công (ảnh). Buổi làm việc nằm trong kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện làm việc với các đảng bộ trực thuộc và một số cơ quan liên quan nhằm góp thêm căn cứ hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Theo báo cáo của Thành ủy Sông Công, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp của thành phố đã và đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Dự ước cả nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu cơ bản của thành phố đều cơ bản đạt và đạt cao so với Nghị quyết; một số tiềm năng, thế mạnh của địa phương được phát huy tốt; quốc phòng, an ninh được đảm bảo… Tuy vậy, tính bền vững và chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố chưa cao; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiếu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của đô thị loại II…

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ Biên tập đã đóng góp nhiều ý kiến vào việc đánh giá các chỉ tiêu nhiệm kỳ này và xác định những chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của T.P Sông Công nhiệm kỳ 2020-2025; việc sử dụng một số câu chữ, thuật ngữ cho phù hợp hơn. Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và những kết quả nổi bật của T.P Sông Công từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí cho rằng, với vai trò, tính chất là một đô thị công nghiệp, một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học -  kỹ thuật phía Nam của tỉnh, T.P Sông Công có nhiều lợi thế phát triển; cần xác định chính xác thế mạnh, khó khăn, hạn chế và xu thế để chọn điểm nhấn cũng như các giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới…

Phương Điền