Bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sông Công

Bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sông Công

Sáng 11-9, HĐND T.P Sông Công khóa VII đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua bổ sung danh mục 7 dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi xem xét, thảo luận, các đại biểu HĐND T.P Sông Công đồng ý biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; thực hiện bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Duy Anh (sinh năm 1981), Thành ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố.

Kết quả, 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý bầu ông Đào Duy Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sông Công.

Vi Vân