Mời cộng tác Báo Xuân Đinh Dậu 2017

Mời cộng tác Báo Xuân Đinh Dậu 2017 Xuân về trên thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Thế Hà.

Đón Xuân Đinh Dậu 2017, Báo Thái Nguyên xuất bản một số ấn phẩm đặc biệt, gồm: Báo Tết Dương lịch, Báo Tết Âm lịch, Thái Nguyên Hằng tháng Xuân Đinh Dậu; ngoài ra còn có số báo Tất niên và Tân xuân.

Để các ấn phẩm đặc biệt đa dạng về nội dung, Ban Biên tập Báo Thái Nguyên kính mời các nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài, gửi ảnh cho các số báo nói trên với các thể loại: Truyện ngắn, thơ, bút ký, phóng sự, ghi chép, tùy bút, bài phản ánh, tranh, câu đối, tiểu phẩm...

 

Báo Tết Dương lịch tập trung phản ánh những thành tựu kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ; các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổng kết thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2016. Chủ đề của Báo Thái Nguyên Xuân Đinh Dậu là: Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Khẳng định những thành tựu của đất nước và tỉnh nhà trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Những đổi thay của quê hương Thái Nguyên trong tiến trình đổi mới và hội nhập; những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, công tác… Đặc biệt, số báo Xuân Đinh Dậu 2017 sẽ dành phần lớn dung lượng tuyên truyền việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá; những câu chuyện ngày Tết; văn hóa ẩm thực, du lịch ngày Xuân; văn hóa - nghệ thuật của các dân tộc thiểu số...

 

 

Tác phẩm cộng tác gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Báo Thái Nguyên, số 10 đường Nha Trang, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3855703 - 3857500; fax: 0280 3.652259 hoặc theo địa chỉ  Email: bandoc@baothainguyen.vn. Ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham gia cộng tác báo Xuân 2017. Thời gian nhận bài: Báo Tết Dương lịch từ ngày 10-12 đến hết ngày 22-12-2016; Báo Tết Âm lịch  từ ngày 20-12 đến hết ngày 30-12-2016.

 

Các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông tin quảng cáo trên các ấn phẩm đặc biệt của Báo Thái Nguyên vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0280 3.652259 hoặc cán bộ phụ trách: 0904060477.

 

Báo Thái Nguyên rất mong nhận được sự tham gia cộng tác nhiệt tình của quý vị!


TNĐT