Kinh nghiệm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kinh nghiệm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kính thưa đồng chí…

Thưa toàn thể các đồng chí dự Hội thảo!

Với chức năng của báo Đảng địa phương, đương nhiên, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng phải được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, là “linh hồn”, “đặc sản” của mỗi tờ báo. Do đó, tôi đánh giá cao về chủ đề hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc năm 2019 do Báo Thái Nguyên đăng cai tổ chức. Đồng thời mong muốn lĩnh hội, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm hay trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay của các báo bạn.

Được phép tham luận tại hội thảo, sau đây Báo Hòa Bình xin được chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Hòa Bình.

Xác định yếu tố tiên quyết là công tác cán bộ, thời gian qua, Báo Hòa Bình luôn chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ phóng viên viết về xây dựng Đảng. Để tránh việc các bài viết sa vào tình trạng: thông tin một chiều, khô cứng, chưa thực sát với cuộc sống, không đáp ứng hết nhu cầu người đọc… thì đội ngũ phóng viên tuyên truyền về xây dựng Đảng phải có nghiệp vụ tốt trong phát hiện đề tài, khai thác tư liệu và kỹ năng thể hiện. Đặc biệt cần có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng, đạo đức tốt; thấm nhuần chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động trong tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết…

Từ khi thành lập phòng Xây dựng Đảng - Nội chính đến nay, Báo Hòa Bình đã thực hiện luân chuyển, điều động xấp xỉ 10 lượt cán bộ, phóng viên. Các phóng viên đã qua công tác tại phòng đều có trình độ LLCT từ trung cấp trở lên; nhiều đồng chí có tác phẩm đạt giải cao tại giải báo chí của tỉnh và các cuộc thi viết do tỉnh phát động, trong đó tiêu biểu là giải báo chí viết về xây dựng Đảng- Búa liềm vàng. Đồng thời, BBT Báo đã tích cực cử phóng viên tuyên truyền về lĩnh vực này tham gia tập huấn nghiệp vụ về các nội dung liên quan do T.Ư Hội Nhà báo tổ chức.

Với cách làm đó, đội ngũ phóng viên nói chung và phóng viên tuyền truyền về xây dựng Đảng nói riêng của Báo Hòa Bình ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Phòng Xây dựng Đảng đã chủ động sáng tạo trong cách viết, đổi mới trong cách làm, qua đó vừa hấp dẫn bạn đọc, vừa làm nổi bật các chủ đề như: đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt tư tưởng; tuyên truyền công tác sắp xếp đơn vị hành chỉnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị, truyên truyền chủ trương và những vấn đề đặt ra trong thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, xóm…Được lãnh đạo tỉnh và độc giả đánh giá cao.

Để ngày càng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng Đảng, BBT luôn định hướng tuyên truyền hàng tháng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng thời điểm. Đồng thời chỉ đạo phóng viên tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề có tính dài hơi cũng như các chuyên đề bài viết cho từng số báo, đồng thời khuyến khích phóng viên viết chuyên đề tạo thành các vệt tuyên truyền đậm nét. Đi đôi với đó là chính sách khen thưởng hợp lý dành cho các tác phẩm mang tính phát hiện, thể hiện sinh động, khách quan thực tế diễn ra ở cơ sở. Có lẽ nhờ vậy mà vài năm trở lại đây, chuyên mục Xây dựng Đảng trên Báo Hòa Bình xuất hiện ngày càng nhiều bài viết có tính phát hiện, nhiều bài đã đề xuất cấp ủy, chính quyền tháo gỡ bất cập, kẽ hở trong cơ chế, chính sách.

Trong thời gian tới, Báo Hòa Bình dự kiến xây dựng nhóm tương tác trên mạng xã hội, thành viên bao gồm các phóng viên Xây dựng Đảng, Trưởng BTG các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện phát ngôn các Ban xây dựng Đảng tỉnh… và có thể mở rộng đến một số cộng tác viên uy tín trong tuyên truyền về xây dựng Đảng của Báo. Với mục đích chính là khắc phục tình trạng thiếu thông tin; thông tin mang tính mở, đối thoại hai chiều giữa cơ quan tuyên truyền, cơ quan báo chí với cơ sở và ngược lại.

Kính thưa các đồng chí dự hội thảo!

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 đặt ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm toàn Đảng bộ phát triển mới 2.400 đảng viên. Tuy nhiên liên tiếp trong các năm từ 2015- 2018, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thực hiện không đạt chỉ tiêu đề ra. Việc kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội cho thấy nhiều địa phương không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên. Trước thực tế này, BBT Báo Hòa Bình đã chỉ đạo nhóm phóng viên Xây dựng Đảng tiếp tục chú trọng tuyên truyền về công tác phát triển đảng viên, nhất là tại địa bàn vùng sâu, xa, khó khăn của tỉnh, qua đó góp tiếng nói của mình nhằm thay đổi, tiến tới nâng cao nhận thức của người dân về việc phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CS Việt Nam.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22, hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Chỉ thị số 35 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng từ đoàn viên, đoàn viên ưu tú trong HS-SV các trường, ĐVTN đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang và đặc biệt là Kế hoạch số 37 của Tỉnh ủy về phát triển đảng viên giai đoạn 2016- 2020, BBT Báo Hòa Bình yêu cầu chủ lực là nhóm phóng viên xây dựng Đảng phối hợp cùng các phòng chuyên môn dựa trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách tiếp cận, tìm hiểu thực tế cơ sở và đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên đối với công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Nâng cao trách nhiệm và nhận thức của cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, sự cần thiết phải phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng đối với những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở vùng sâu, vùng xa và mở rộng đối tượng tạo nguồn trong học sinh, sinh viên là con em các dân tộc đang học tại các trường trung học phổ thông, trường dân tộc nội trú, trường chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc phát triển đảng viên... 

Các bài viết tuyên truyền về phát triển đảng được đăng tải với tần suất nhiều hơn trên mặt báo, tập trung nói về thực trạng cạn nguồn đối tượng Đảng ở cơ sở, lý giải nguyên nhân, đề xuất giải pháp. Song song với đó là những kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển đảng tại các địa phương; chuyển biến tích cực tại địa bàn mà TCCS Đảng phát triển mạnh…

Ngay khi BTV Tỉnh ủy ban hành công văn số 432, ngày 7/9/2018 về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và thực hiện thí điểm tại một số địa bàn, Báo Hòa Bình đã có nhiều bài viết tuyên truyền kịp thời về cách thức triển khai, hiệu quả và bất cập, qua đó định hướng các Đảng bộ cơ sở phân công đảng viên đang công tác tại các xã, phường, thị trấn về thôn, bản còn ít đảng viên để tham gia sinh hoạt, gây dựng phong trào, phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Một kết quả đáng mừng là công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ tỉnh đã có những chuyển biến bước đầu. 4 tháng đầu năm nay, toàn Đảng bộ đã phát triển thêm được 359 đảng viên, trong đó có trên 60% đảng viên là người DTTS.

Kính thưa các đồng chí dự Hội thảo!

Rõ ràng, mục đích cuối cùng của các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng là nâng cao hơn năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng, thể hiện được mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng Đảng cũng là làm nên “linh hồn”, “đặc sản” của báo Đảng địa phương, tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với độc giả. Báo Hòa Bình mong muốn thông qua hội thảo lần này được lĩnh hội, tiếp thu nhiều kinh nghiệm hay trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay, từ đó góp phần cùng Đảng ta xây dựng Đảng ngày càng TS- VM.

Trên đây là một số ý kiến của Báo Hòa Bình tham luận tại hội thảo. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đỗ Ngọc Vinh
Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình