Đón đọc Báo Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 2017!

Đón đọc Báo Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 2017!

Đón xuân Đinh Dậu 2017, Báo Thái Nguyên xuất bản số đặc biệt, gộp 9 số (ra các ngày 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31-1-2017 và 1, 5-2-2017). Số báo này sẽ được phát hành vào sáng thứ 5 (ngày 12-1-2017), 100 trang, in 4 màu với nội dung phong phú, kính mời độc giả quan tâm tìm đọc!


TNĐT