Thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới người dân gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thị xã Phổ Yên triển khai thực hiện tốt.

Theo đó, các tổ chức hội đoàn thể đã phối hợp với công an các xã, phường tổ chức gần 100 buổi tuyên tuyền về ma túy, thu hút gần 20.000 người tham gia; tổ chức kiểm tra 337 cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 52 cơ sở với số tiền trên 230 triệu đồng… Đặc biệt, các cấp, ngành của thị xã đã xây dựng mới 2 mô hình quần chúng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; duy trì, củng cố 337 tổ an ninh nhân dân; 337 tổ hòa giải, với số lượng hơn 2.300 thành viên. Thông qua hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 113 nguồn tin tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó có 61 tin có giá trị…

Năm 2021, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa và tấn công, trấn áp tội phạm. Phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ vi phạm về trật tự xã hội so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, phá án chung đạt trên 75%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%... Tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân…

Trịnh Phương