Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Sáng 1-3, T.X Phổ Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đoàn thể, công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn T.X Phổ Yên tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, các xã, phường, trường học trên địa bàn đã tổ chức 49 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 2.560 lượt người. Lực lượng Công an Thị xã đã điều tra, khám phá 163/182 vụ phạm pháp về trật tự xã hội;  bắt 52 vụ 52 đối tượng (tăng 13 vụ 6 đối tượng so với năm 2017) mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho lực lượng công an 476 nguồn tin, trong đó có 411 tin có giá trị…

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Công an Thị xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tuyên truyền, huy động được các cấp, ngành tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), xây dựng được nhiều mô hình điểm và điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực bảo vệ ANTQ… Theo đó, các xã, phường đã lắp đặt 89 hòm thư tố giác tội phạm; vận động nhân dân tham gia 17 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó quần chúng nhân dân đã cung cấp 663 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an giải quyết hiệu quả các vụ việc. Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động của 3 cụm an ninh khu vực và thực hiện tốt quy chế phối hợp hiệp đồng đảm bảo ANTT với 7 huyện, thành, thị giáp ranh…

Nhằm đẩy mạnh công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào bảo vệ, thời gian tới, Thị xã sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, chủ động nắm và tham mưu giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, đặc biệt là khu vực nông thôn. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp từng vùng, địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Nhân dịp này, 68 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Công an tỉnh và T.X Phổ Yên (ảnh); 8 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.                                                                             

Trịnh Phương