Cung cấp 238 nguồn tin có giá trị

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Bình đang duy trì 7 loại mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở với 772 tổ chức quần chúng. Trong đó, có 207 tổ an ninh tự quản, 63 tổ hòa giải cơ sở, 239 tổ, đội phòng cháy chữa cháy (dân phòng), 86 câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, 137 câu lạc bộ phụ nữ “5 không, 3 sạch” và phòng chống bạo lực gia đình, 5 cụm An ninh khu vực giáp ranh.

Năm qua, Công an huyện đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, phối hợp tổ chức 7 buổi tuyên truyền cho trên 1.300 lượt người; cấp phát trên 1 nghìn tờ rơi, tài liệu, áp phích tuyên truyền về Luật An toàn giao thông, phòng chống tội phạm. Trong năm 2020, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 238 nguồn tin. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết là 236 tin. Công an huyện đã xác minh giải quyết 219/236 tin báo, đạt 93%. Qua đó, giúp cơ quan điều tra khám phá 112/118 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95%; án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 7 vụ, 12 đối tượng, đã điều tra, khám phá án 7/7 vụ, đạt 100%, góp phần giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Nguyễn Đào
(Phú Bình)