Bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh

Thời gian qua, Cụm an ninh giáp ranh Đức - Thành - Sơn (gồm 3 xã: Tân Đức, Dương Thành (Phú Bình), Phúc Sơn (Bắc Giang) đã thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì tốt hoạt động của quần chúng nhân dân tại các xã giáp ranh tham gia giữ gìn an ninh trật tự; phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra ngay từ địa bàn cơ sở...

Kết quả, năm 2020 toàn Cụm xảy ra 39 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trong đó Công an các xã đã giải quyết 17 vụ, chuyển Công an huyện giải quyết 22 vụ; các đơn vị trong Cụm đã tổ chức tuần tra vũ trang được trên 80 buổi với hơn 150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, quá trình tuần tra đã phát hiện, ngăn chặn 5 vụ việc; phối hợp tổ chức xác minh, xử lý 2 vụ việc; toàn Cụm duy trì 40 mô hình quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở...

Thời gian tới Cụm an ninh giáp ranh Đức - Thành - Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin, tình hình về các hoạt động liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các đối tượng, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự để có biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời; tổ chức tốt công tác nắm địa bàn và quản lý đối tượng để chủ động phòng ngừa đối với các loại tội phạm...

Trang Nhi