Tác nghiệp tại Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tại Đại hội XIII của Đảng có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội. Theo đánh giá của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, báo chí đã phản ánh kịp thời về các hoạt động của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tới cán bộ, đảng viên, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài.

Phóng viên các cơ quan báo chí đứng xếp hàng tiến hành kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực tác nghiệp. 

Nhà báo n Hiến, Phó Trưởng phòng Xây dụng Đảng - Nội chính Báo Thái Nguyên tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội nhằm cung cấp những thông tin kịp thời, chính xác nhất.

Phóng viên báo chí lấy thông tin qua màn hình truyền sóng trực tiếp.

Các nhà báo phỏng vấn Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saddi Salama Altumaizi, khách mời của Đại hội.

Phóng viên báo chí quốc tế tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Nhóm phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên phỏng vấn đại biểu bên lề Đại hội.

Theo Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng, có khoảng 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước, hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tham gia tác nghiệp tại Đại hội.

Văn Hiến - Mạnh Hùng