Sắc màu của niềm tin và sự kỳ vọng

Những ngày này, trên khắp cả nước rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điều đó thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào thành công của Đại hội và tương lai phát triển của đất nước. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Thủ đô Hà Nội và T.P Thái Nguyên do các phóng viên Báo Thái Nguyên ghi lại.

Một góc Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những khu vực trung tâm T.P Hà Nội và các tuyến phố được trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội XIII.

 

Các đường phố trung tâm T.P Thái Nguyên “bừng sáng” với những cờ, hoa, pano, áp phích.

Công nhân lao động hăng say tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG - Chi nhánh May Võ Nhai.
Nhóm P.V

Công nhân Công ty TNHH UTI Vina (Khu công nghiệp Điềm Thụy) thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhóm P.V