Nỗ lực đẩy mạnh sản xuất

Bước sang quý III/2020, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần được phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kế hoạch cả năm 2020 thì giá trị sản xuất công nghiệp trong quý IV/2020 cần đạt là 235,7 nghìn tỷ đồng, đây là chỉ tiêu cần sự nỗ lực và cú hích nhảy vọt của các doanh nghiệp. Thái Nguyên Điện tử giới thiệu một số hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 
Tính đến hết tháng 9/2020, nhóm sản phẩm điện tử, điện thoại thông minh và máy tính bảng do Samsung SEVT (Khu Công nghiệp Yên Bình, T.X Phổ Yên) sản xuất đạt 84,4 triệu sản phẩm, giảm 2,7% về số lượng sản phẩm so với cùng kỳ, bằng 67,3% kế hoạch cả năm.
 
Khắc phục những khó khăn do đại dịch COVID-19, từ tháng 5/2020, doanh thu của Công ty CP May xuất khẩu Phú Lương (xã Sơn Cẩm, T.P Thái Nguyên) tăng từ 50-70% so với các tháng đầu năm..
 
 
Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường (Phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên) hiện có 3 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng với các sản phẩm tiêu biểu như: Bê tông thương phẩm, ống cống, cấu kiện bê tông đúc sẵn, gạch các loại… 
 
 
Gia công, chế tạo sản phẩm cơ khí tại Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (T.P Sông Công)
Thế Hà - Hoàng Cường