Chè hữu cơ lên ngôi

Thái Nguyên vẫn được mệnh danh là “Đệ nhất danh Trà” với diện tích chè lớn nhất trong cả nước. Để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, thời gian qua, việc dịch chuyển từ phương pháp canh tác truyền thống sang sản xuất chế biến chè an toàn, chè hữu cơ đang được thực hiện. Bên cạnh đó, công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm chè cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Toàn tỉnh hiện có 22.282 ha chè, với sản lượng thu hoạch năm 2019 đạt 239.245 tấn. Sản lượng ước đạt 6 tháng đầu năm 2020 là 104.000 tấn.  Ảnh: Vùng chè Sông Cầu (Đồng Hỷ)

Tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến liên kết tiêu thụ sản phẩm chè, đặc biệt là chè an toàn. Ảnh: Lễ hội Trà Đại Từ được tổ chức cuối tháng 12-2019.

Hiện nay, tổng diện tích chè an toàn chiếm gần 30% diện tích chè của tỉnh. Trong ảnh: Vùng chè an toàn ở xã La Bằng (Đại Từ).

Nhờ chuyển hướng sản xuất chè hữu cơ, Công ty CP Chè Hà Thái đã nâng cao chất lượng sản phẩm. Nam 2016, sản phẩm của Công ty đã đoạt giải Bạc trong cuộc thi Trà Vàng tại Bắc Mỹ do Hiệp hội Chè Hoa Kỳ tổ chức. Trong ảnh: Phòng chế biến chè hữu cơ của Công ty.

Mạnh Hùng